Tuesday, December 4, 2012

Ethics drive social media, like it or not

Yesterday I was asked to begin to help a local church to develop its social media guidelines for members to follow. It'll be an interesting project.

My first thought is that it will prove a really clear indication of what the church members really believe. If I say it's wrong to drive above the speed limit, but often drive too fast, then what I really believe is shown by what I do, not by what I say.

Just in the same way, if we pay lip service to principles like "speaking the truth in love" but then use social media to spread gossip, or make accusations about others, then we are displaying a credibility gap; what's normally called a breakdown in integrity.

We have to look for principles to follow because the technology changes too often for rules to work for long.

Many schools, companies and other organisations have a social media policy in place, and have sanctions available to help to enforce them. But in a voluntary community such sanctions aren't appropriate, or available. What to do about what can only be social media guidelines?

1 comment:

  1. Muốn tìm dịch vụ ship hàng mỹ để có thể mua hộ cho những món hàng ở Mỹ mà họ không nhận ship về Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ đó. Hãy nhớ đến chúng tôi giao nhận 247 chuyên nhận vận chuyển hàng hóa từ các nước trên thế giới về Việt Nam và ngược lại. Hiện ngoài dịch vụ ship hàng mỹ bạn cần chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như nhập hàng từ thái lan về việt nam, mua hàng mỹ online tại Việt Nam, nhập hàng mỹ, chuyển hàng đức về Việt Nam, gửi hàng đi anh , gửi hàng đi pháp, gửi hàng đi nhật, nhận ship hàng từ amazon, gửi hàng đi lào, gửi hàng đi campuchia, order hàng úc, gửi hàng đi miền tây,... Và có rất dịch vụ vận chuyển khác đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu khi bạn cần sử dụng.

    ReplyDelete